GDPR

Vi hos Adeve sikrer din personlige beskyttelse og altid stræber efter et højt niveau af databeskyttelse. I denne fortrolighedspolitik forklarer vi, hvordan vi indsamler og bruger dine personlige oplysninger i vores webshop Adeve. Det beskriver også dine rettigheder og hvordan du kan håndhæve dem.

Vi vil have dig til at føle dig sikker med, hvordan vi behandler dine personlige data, og det er derfor vigtigt, at du læser og forstår vores privatlivspolitik, inden du bruger vores tjenester. Du kan altid kontakte os på helpdesk@adeve.se hvis du har spørgsmål.

Hvilke oplysninger indsamler vi om dig?

Vi indsamler de personlige oplysninger, du giver os, for eksempel i forbindelse med køb eller kontakt os. Nedenfor finder du mere information om, hvilke oplysninger vi indsamler og hvorfor.

Hvorfor har vi brug for dine personlige oplysninger?

- For at du kan købe på Adeve

Vi har brug for oplysninger om dig, så du kan foretage indkøb på Adeve. De personlige oplysninger, vi har brug for, er:

Kontaktoplysninger (f.eks. Navn, email adresse, adresse og telefonnummer)
Oplysninger om dit køb (f.eks. Produktoplysninger og betalingsoplysninger)
Oplysningerne er nødvendige, så vi kan opfylde købsaftalen med dig.

Personoplysningerne gemmes til dette formål i tre år fra dit sidste køb.

- For at kunne håndtere dine kundeservice problemer

Vi har brug for dine personlige oplysninger for at hjælpe dig, når du kontakter vores kundeservice. De personlige data, der kan behandles for vores kundeservice, er:

Kontaktoplysninger (f.eks. Navn, email adresse, adresse og telefonnummer)
Købshistorie
Support historie
Andre oplysninger, der kan dokumenteres, når du kontakter kundeservice

Oplysningerne er nødvendige for at tilfredsstille din og Adeves legitime interesse i at kunne håndtere dine spørgsmål og / eller eventuelle klager over de produkter, du har købt i vores webshop.

Personoplysningerne gemmes til dette formål i tre år fra slutningen af ​​din kundeservice.

- At sende nyhedsbreve og tilbud

Vi har brug for dine personlige oplysninger for at kunne sende dig nyhedsbreve, tilbud, prøver og lignende til dig via mail og mail. De personoplysninger, der behandles for os, er:

Kontaktoplysninger (f.eks. Navn, email adresse, adresse og telefonnummer)
Købshistorie
Brugeradfærd (f.eks. Klik og besøg historie)
Oplysningerne er nødvendige for at kunne imødekomme din og Adeves legitime interesse i at kunne kontakte dig og markedsføre vores tjenester og nyheder samt give dig tilbud, prøver og lignende i vores webshop.

Personoplysningerne gemmes til dette formål i et år fra dit sidste køb eller din seneste interaktion med Adeve (f.eks. Ved at åbne vores mail eller på anden måde vise interesse for Adeves tjenester). Du kan altid vælge at afslutte vores mailinger tidligere ved at følge instruktionerne i mailing eller kontakte vores kundeservice.

- At kunne opfylde Adeves juridiske forpligtelser

Vi har brug for dine personlige data til at opfylde vores juridiske forpligtelser i henhold til lovkrav, retsafgørelser eller offentlige beslutninger (f.eks. Regnskabsloven, hvidvaskningsloven eller reglerne for produktansvar og produktsikkerhed). De personlige oplysninger, vi har brug for, er:

Kontaktoplysninger (f.eks. Navn, email adresse, adresse og telefonnummer)
Købshistorie
Support historie
De personlige oplysninger er lovpligtige, hvor vi har en juridisk forpligtelse.

Personoplysningerne gemmes til dette formål i tre år fra dit sidste køb.

- For at forhindre misbrug af vores tjenester eller for at forhindre, forebygge og undersøge forbrydelser mod Adeve

Vi har brug for dine personlige oplysninger for at forhindre og undersøge svig, chikane eller andre handlinger, der er forbudt i henhold til loven eller Adeves generelle vilkår og betingelser for Adeve. De personlige oplysninger, vi har brug for, er:

Kontaktoplysninger (f.eks. Navn, email adresse, adresse og telefonnummer)
Købshistorie
Support historie
Brugeradfærd (f.eks. Klik og besøg historie)
Personlige data er nødvendige for at opfylde en juridisk forpligtelse (hvis nogen) eller for at imødekomme Adeves legitime interesse i at forhindre misbrug af vores ydelser eller forebygge, forhindre og undersøge forbrydelser mod virksomheden.

Personoplysningerne bliver reddet til dette formål i tre år fra mistænksomhed for misbrug eller kriminalitet.

- At kunne håndtere rapporter om krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

Hvis du giver os besked om, at du har mistanke om, at nogen krænker dine immaterielle rettigheder, skal dine personoplysninger behandles, så vi kan undersøge problemet. De personoplysninger, der kan behandles inden for rammerne af behandlingen af ​​en sådan sag, er:

Kontaktoplysninger (f.eks. Navn, email adresse, adresse og telefonnummer)
Personligt nummer (hvis du har et privat firma)
Eventuelle andre personlige oplysninger angivet i din ansøgning
Personoplysningerne er nødvendige for at imødekomme din og Adeves legitime interesse i at forvalte meddelelsen om krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Personoplysningerne gemmes til dette formål i tre år fra slutningen af ​​din sag.

Med hvem deler vi dine personlige oplysninger?

- Personoplysninger

For at vi skal kunne tilbyde vores tjenester, deler vi dine personlige oplysninger med selskaber, der er såkaldte. personlige informationsassistenter til os. En personoplysninger assistent er et firma, der behandler oplysningerne på vores vegne og i overensstemmelse med vores instruktioner. Vi har personlige data assistenter, som hjælper os med f.eks. logistik, betalingsløsninger, marketing og it-tjenester.

Når dine personlige oplysninger deles med personoplysninger assistenter, er det kun gjort for formål, der er i overensstemmelse med de formål, som vi har indsamlet oplysningerne for. Vi har aftaler med alle personoplysninger, og de garanterer sikkerheden for de personoplysninger, der behandles, og forpligter sig til at overholde vores sikkerhedskrav og begrænsninger og krav til international overførsel af personoplysninger.

- Andre personregulatorer

Vi deler også dine personlige oplysninger med nogle andre, der selvstændigt er ansvarlige for personlige data, f.eks. statslige organer, hvis vi er forpligtet til at gøre det ved lov eller i tilfælde af misbrug af kriminalitet. Når dine personoplysninger deles med andre, der er selvstændige ansvarlige for personoplysninger, gælder deres privatlivspolitik og personoplysninger.

Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?

Vi gemmer aldrig dine personlige oplysninger ud over, hvad der er nødvendigt for hvert formål. Se mere om de specifikke opbevaringsperioder under de respektive formål ovenfor.

Hvor behandler vi dine personlige oplysninger?

Vores personaledatassister er placeret i forskellige dele af verden. Derfor kan dine personoplysninger behandles både inden for og uden for EU / EØS. Uanset hvor dine oplysninger behandles, ser vi imidlertid til at beskytte dine personlige oplysninger med alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger på samme niveau som beskyttelsen i EU / EØS.

Hvordan beskytter vi dine personlige oplysninger?

Vi bruger it-systemer til at beskytte privatlivets fred, privatliv og adgang til personlige oplysninger. Vi har taget særlige forholdsregler for at beskytte dine personlige oplysninger mod ulovlig eller uautoriseret behandling (såsom ulovlig adgang, tab, ødelæggelse eller skade). Kun de personer, der rent faktisk har brug for at behandle dine personlige data for at vi kan opfylde vores angivne formål, har adgang til dem.

Hvad er cookies og hvordan bruger vi det?

Adeve bruger cookies, som er korte tekstfiler, der sendes fra vores webserver, og som gemmes af din browser, når du besøger Adeve. Du kan selv slette oplysninger og foretage mere permanente indstillinger hos Google på https://myactivity.google.com/myactivity

Hvad har du rettigheder til?

- Ret til korrektion og registrering af ekstrakt

Adeve vil gøre, hvad der kræves af loven for at holde dine personlige data nøjagtige, komplette og opdaterede. Du har ret til at rette op på ufuldstændige eller forkerte personoplysninger. Du har også ret til at anmode om at få et registeruddrag af dine personlige oplysninger, som vi behandler.

- Ret til at modsætte sig behandling

Hvis behandlingen af ​​dine personoplysninger er baseret på en interesseforvejelse, og du mener, at dine personlige interesser opvejer Adeves interesse i at behandle dine personoplysninger, har du ret til at modsætte behandlingen ved at kontakte Adeve ved at henvise til din specifikke situation. Hvis du modsætter dig behandlingen, skal Adeve vise en overbevisende begrundelse for fortsat at behandle personoplysningerne.

- Ret til sletning

Under visse betingelser, f.eks. Når du har trukket tilbage et tidligere givet samtykke, og der ikke er noget andet retsgrundlag for fortsat behandling af dine personlige data, har du ret til at anmode om at slette dine personlige data.

- Ret til begrænsning af behandlingen

Under visse forhold har du ret til at begrænse behandlingen af ​​dine personlige data til at omfatte kun opbevaring af dine personlige data. mens Adeve undersøger, om du har ret til at slette.

- Ret til adgang

Du har ret til at modtage en bekræftelse fra Adeve om, at dine personoplysninger behandles af virksomheden og i så fald få adgang til personoplysningerne og følgende oplysninger:

formålet med behandlingen,
de kategorier af personoplysninger, der behandles
Modtagere af personoplysninger (især hvis de befinder sig uden for EU / EØS)
det tidspunkt, hvor personoplysninger behandles,
Oplysninger om rettighederne gengivet i denne privatlivspolitik,
Oplysninger om den kilde, hvorfra personoplysningerne kommer
hvis der er automatiseret beslutningstagning, herunder profilering.
Hvis du foretager anmodningen elektronisk, har du også ret til at modtage en kopi af dine personlige oplysninger i elektronisk format. Adeve har ret til at opkræve et gebyr, hvis du anmoder mere end en (1) kopi af dine personlige data om året.

- Ret til dataoverførbarhed

Når behandlingen af ​​dine personoplysninger sker på grundlag af dit samtykke eller at opfylde eller indgå en aftale med dig, og forudsat at personoplysningerne er indsamlet direkte fra dig, har du ret til at få en kopi af din personlige data i et struktureret og generelt brugt maskinlæsbart format.

- Rettigheder i forbindelse med automatiseret beslutningstagning, herunder profilering

Du har ret til ikke at blive underlagt fuldautomatisk beslutningstagning, herunder profilering, hvis sådan beslutningstagning har juridiske konsekvenser eller tilsvarende påvirker dig væsentligt. Denne ret anvendes imidlertid ikke, hvis den automatiske beslutningstagning er nødvendig for at kunne indgå en aftale med dig, hvis beslutningen er udtrykkeligt tilladt ved lov eller hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke til det.

- Klager til regulatoren

Du er velkommen til at kontakte os på Adeve med spørgsmål eller klager vedrørende behandling af dine personlige data. Du har også ret til at klage over behandlingen af ​​dine personlige data til Datatilsynet.

Hvem er ansvarlig for de personlige oplysninger, vi indsamler?

Adeve EF, org. ingen. 780730-8684 er personoplysninger til virksomhedens behandling af personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om behandlingen af ​​dine personlige oplysninger, bedes du kontakte os på helpdesk@adeve.se eller ring vores kundeservice på +46 708420360.