Användarvillkor

Du måste vara minst 18 år för att ingå avtal och handla med ADEVE. 

Priser och betalning

Swish, Kort eller Faktura används som betalningsmetod.

Inga kortuppgifter hanteras av ADEVE. PayEx använder en frame (webbsida i en webbsida) för att samla uppgifter så att betalningen kan genomföras direkt utan omdirigering.

ADEVE friskriver sig från eventuella pris/lagersaldo-fel och förbehåller sig rätten att återbetala kunden samt häva köpet.

Bindande avtal mellan ADEVE och kund börjar gälla då leveransbekräftelse skickats per epost.

Vid faktura accepterar du följande:

Fakturan överlåts till PayEx och skickas med epost i samband med beställning.

En jämförelse mellan uppgiven leveransadress och folkbokföringsadressen görs för att säkerställa att personen verkligen är den han utsäger sig för att vara. Vi skickar inga varor till annan adress än folkbokföringsadressen.

Information om personuppgifter och kreditprövning:

Insamling av personuppgifter och kreditprövning är en förutsättning för vi ska kunna behandla önskemål om betalning på kredit. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas till dig per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer att lämna de personuppgifter som inhämtas i samband med köp till PayEx, 621 88 Visby, som behandlar personuppgifter i syfte att utföra identifikation och kreditkontroll, för fakturering och annan hantering som är knuten till fordran, samt för statistik- och analysändamål exempelvis för att undvika bedrägerier, för att utveckla nya produkter och för beslutsstöd vid inkasso. Uppgifterna kan lämnas ut till underleverantörer och till myndigheter och annan som har rätt till uppgifterna enligt lag. Uppgifterna kan också användas för marknadsföring av PayEx produkter, via brev, e-post eller på annat sätt, om du inte skriftligen anmäler till PayEx att du inte samtycker till detta på den adress som PayEx anvisar.

Information om överlåtelse:

Fordran kommer att överlåtas till PayEx Sverige AB, 556735-5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Betalning med befriande verkan kan därför bara ske till PayEx på det konto som PayEx anvisar.

Faktura ska betalas så att den är mottagaren till handa senast 14 dagar efter fakturadatum. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta med gällande reporänta + 19,00%, dock lägst 20 % samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm eller motsvarande lag som ersätter denna.

Leveranser

Varorna skickas med Postnords logistik tjänster. Leveranstiden är normalt 1-3 arbetsdagar från det att varorna överlämnats till posten. Vi lämnar till posten varje vardag.

Byten, retur vid ånger och reklamationer - allmänt

Kontakta alltid oss via e-post innan du returnerar något och bifoga en förklaring till returen. Dels så undviks missförstånd och dels så går hanteringen av ärendet snabbare.

ADEVE står för all frakt vid en godkänd reklamation. I övriga fall ombesörjer du returen. Vid reklamationer får du gärna skicka med bilder då det underlättar vår bedömning. Eposta till helpdesk@adeve.se . När vi har behandlat ärendet ger vi godkännande och mailar en förbetald returetikett att skicka tillbaka produkten med. Varan måste också uppfylla kraven beskrivna under avsnittet 'Krav för att få returnera en vara' som finns lite längre ned på denna sida.

ADEVE hjälper dig gärna med en returetikett för att göra returen så smidig och billig som möjligt. Du kan då returnera till våra fraktpriser som är lägre än vad privatpersoner normalt betalar. Hör av dig till oss om du vill ha hjälp med det. Tänk på att du står för transportrisken fram tills dess att varan överlämnats till posten. Den kostnad som uppstår för returfrakten kommer dras av från den krediterade summan när du utnyttjar din ångerrätt. Om du hellre vill bekosta frakten själv kan du göra det, men då ansvarar du för leveransen hela vägen.

Du lägger sedan paketet på en vanlig ”gul” postlåda eller lämnar in på närmsta #postenbud#.

ADEVE löser inte ut returnerade varor mot postförskott. Adeve ersätter inte returfraktkostnader som uppkommit på annat sätt.

Om så är möjligt rekommenderar vi att originalemballaget används.

Rabatt på returnerad produkt är förbrukad och flyttas inte över till en annan produkt.

Byte

ADEVE erbjuder 30 dagars bytesrätt för oanvända varor från den dag du mottagit varan/varorna.

Byten sker genom att du först beställer det du vill byta till.

Vi krediterar den första produkten (inkl. kostnaden för frakt till dig) så fort vi fått den i retur. Om du utnyttjar vår returetikett kommer vi minska krediterat belopp med samma summa som du betalade för frakten till dig.

Produkten måste uppfylla kraven beskrivna under avsnittet 'Krav för att få returnera en vara'

Returer när du utnyttjar din ångerrätt

ADEVE erbjuder 14 dagars ångerrätt efter att du mottagit varan.

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Du kan använda denna mall, men du måste inte använda den. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Vi krediterar produkten (inkl. kostnaden för frakt till dig) så fort vi fått den i retur. Om du utnyttjar vår returetikett kommer vi minska krediterat belopp med vad returfrakten kostar.

Varan måste uppfylla kraven beskrivna under avsnittet 'Krav för att få returnera en vara

Ej uthämtat paket

Vid ej uthämtat paket debiteras en avgift. Avgiften beror på vilka kostnader som uppstått i samband med returen och skiljer sig åt beroende på vilket fraktsätt du valde vid beställningen.

Vid brevtjänster (brev och varubrev) debiteras 99kr. Vid pakettjänster (MyPack) debiteras 159kr.

Om du vill skickar vi ut på nytt. Om du istället vill att vi krediterar beställningen gör vi samtidigt ett avdrag för avgiften.

Reklamationer

ADEVE står för all frakt vid en godkänd reklamation.

Vid reklamation av tillverkningsfel tar företaget i beaktande naturligt slitage enligt norm.

Om varan finns i lager, skickar ADEVE en ny så fort vi har mottagit varan och godkänt reklamationen. Om varan inte längre finns i lager krediterar vi produkten (inkl. frakt).

Krav för att få returnera en vara

Varan skall returneras oanvänd, i ursprungligt skick och med etiketter kvar på varan.

Vid retur av vara/varor som som har någon typ av produktemballering (exempelvis kartong eller plastficka) skall denna medfölja returen.

För underkläder, strumpor, kosmetik och badkläder skall plombering och alla etiketter sitta kvar på varan. Finns det inte någon plombering får produkten ej returneras.

Återbetalning

ADEVE ska, om du utnyttjat din ångerrätt eller har en godkänd reklamation snarast kreditera vad du har betalat för varan inkl. den ursprungliga frakten till dig. Dock görs ett avdrag avdrag för varans minskade värde om du hanterat varan mer än vad som krävts för att undersöka dess egenskaper och funktion. Eftersom PayEx administrerar betalningarna får de i uppdrag av oss att kreditera dig.

Har du betalat hela eller del av en order med ett eller flera presentkort får du vid retur motsvarande belopp återbetalt på ett presentkort. Kontanter betalas endast ut för den delen av ordern som är betald med kontanter.

Vid tvist hänvisas alltid till Allmänna reklamationsnämnden. ADEVE följer alltid nämndens rekommendationer.

Tvist

Enligt Ny lag så kan tvist mellan konsument och e-handel lösas på denna plats:

Tvistlösning på nätet - EU

Integritetspolicy

Personuppgifter hanteras i enlighet med med vår integritetspolicy. Läs mer här: ADEVEs Integritetspolicy (GDPR)

Recensioner

ADEVE anlitar RecoTrust för att samla in kundomdömen. När du får bekräftelse om att produkten är skickad så delas ditt namn och din emailadress med RecoTrust. RecoTrust kommer att skicka ett mail till dig ca 10 dagar senare där de frågar om du vill lämna ett omdöme om ADEVE. Det är frivilligt att deltaga. RecoTrust lämnar inte ut någon information till en tredje part och du kan permanent stänga av ytterligare meddelanden.